Η δημιουργία ισχυρής εταιρικής ταυτότητας είναι ζωτικής σημασίας για μια επιχείρηση διότι θα τη χαρακτηρίζει σε όλες τις πτυχές της μελλοντικής της πορείας και θα απαντάει σε ερωτήματα : ποιος είμαι, τι παρέχω στην αγορά, ποιά είναι η φιλοσοφία μου, ποιοι είναι οι στόχοι μου και ποιο είναι το όραμά μου.

Το οπτικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι μοναδικό και αναγνωρίσιμο ώστε να διαφοροποιεί την εταιρεία από τους ανταγωνιστές της και να δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης

  • με τους συνεργάτες της
  • τους πελάτες της
  • το ευρύ κοινό

Η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό λογότυπου.
  • Δημιουργία εταιρικής κάρτας.
  • Σχεδιασμό επιστολόχαρτου.
  • Σχεδιασμό εταιρικών φακέλων.
  • Σχεδιασμός διαφημιστικών banners.
  • Γενικότερα οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό, έντυπο ή ψηφιακό αφορά την επιχείρηση σας.