Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Στο πρόγραμμα «Διαύγεια» αναρτήθηκε, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων για την δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020».

Η Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας απευθύνεται στους ΟΤΑ Α’ βαθμούτης χώρας, με σκοπό την ανάδειξη των κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και η ουσιαστική αναζωογόνηση και αλλαγή προσανατολισμού περιοχών σε πολιτιστικούς/ τουριστικούς προορισμούς.

Η συγκεκριμένη δράση «ακουμπά» και την Ηλεία, μιας και στην πλειοψηφία των επτά Δήμων της υπάρχουν πολλά κτίρια που μπορούν να ενταχθούν… πρόκειται για βιομηχανικά κτίρια, ανενεργά ΞΕΝΙΑ, ανενεργά νοσοκομεία, στεγασμένες αγορές, αποθήκες, στεγασμένες στοές, δημοτικά λουτρά, δημοτικά σφαγεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δικαστικά μέγαρα και άλλα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας.

Οι δυνατότητες αξιοποίησης των κτιρίων είναι:

Επιλογή 1-100% επιδότηση

Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% τns επιφάνειας για πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες από τον Δήμο για τους πολίτες χωρίς αντίτιμο

ΚΑΙ

Αξιοποίηση 20% (κατά μέγιστο) τns επιφάνειας για οικονομική δραστηριότητα από ιδιώτη, υποστηρικτική πρos την κύρια χρήση (αναψυκτήριο, καφέ-εστιατόριο κ.ά.)

Επιλογή 2 – Επιδότηση Βάσει χρηματοοικονομικής μελέτης

Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% τns επιφάνειας για πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες με αντίτιμο από τον Δήμο ή ιδιώτη (προαιρετικό χρήση 20% όπως στην Επιλογή 1)

Επιλογή 3 – Μεγίστη επιδότηση 35% – Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός

Αξιοποίηση 100% της επιφάνειας για επιχειρηματικές δραστηριότητες (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικά κέντρα, θερμοκοιτίδες)

Επιλογή 4-100% επιδότηση

Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας για:

  1. i) μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου ή άλλου Δημόσιου Φορέα με δωρεάν παραχώρηση,
  2. ii) δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα από τον Δήμο με προτεραιότητα σε βρεφικούς- παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, δημοτικό ιατρεία (προαιρετικό χρήση 20% όπως στην Επιλογή 1)

Επιλογή 5 – έως 100% επιδότηση

Συνδυασμός των κύριων δραστηριοτήτων των Επιλογών 1,2 και 4

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής:

Κάθε Δήμος υποβάλλει μία πρόταση για ένα κτίριο, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

. κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου ή παραχωρημένο σε αυτόν από Δημόσιο Φορέα για πάνω από 15 έτη

. συνολική επιφάνεια κτιρίου άνω των 500 τ.μ.

. τοποθεσία κτιρίου εντός αστικού ιστού ή και εκτός, με εξασφάλιση άμεσης και γρήγορης προσβασιμότητας σε αυτό

. διασφάλιση μέσω της επιλεγόμενης χρήσης της συνεχούς λειτουργίας του κτιρίου για τουλάχιστον 4 ημέρες/ εβδομάδα και 8 μήνες/ χρόνο

Οικονομικά στοιχεία:

. Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 50.000.000 €

. Μέγιστη χρηματοδότηση 2.500.000 € ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης.

Έναρξη υποβολών: 8 Ιανουαρίου 2018

Άμεση αξιολόγηση με Βαθμολογούμενα κριτήρια

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!