Ο κουρσάρος

Λογότυπο, κάρτα και αφίσα του cafe – bar «Ο Κουρσάρος»