κερνάμε Ελλάδα

Το φυλλάδιο της έκθεσης «κερνάμε Ελλάδα» τον Φεβρουάριο του 2013. Περιέχει το πρόγραμμα της έκθεσης, την κάτοψη των περιπτέρων, τους συμμετέχοντες κ.ο.κ.