Αίθριον βραδιές

Διαφημιστικό φυλλάδιο για τον χώρο εστίασης Αίθριον