Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας – Ολυμπίας

Εταιρική ταυτότητα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας – Ολυμπίας.

Περιλαμβάνει

  • Λογότυπο
  • Φυλλάδιο
  • Κάρτα
  • Σχεδιασμός προϊόντων
  • Κατάλογος