Ηλιακό παγκάκι

ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ηλιακό Παγκάκι

Έξυπνο Ηλιακό Παγκάκι

ΕΞΥΠΝΟ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ (SMART SOLAR BENCH)
Τύπος Ι: Φωτοβολταϊκό πάνελ στο καθιστικό (Μοντέλο: INFRA)

Τύπος ΙΙ: Φωτοβολταϊκό πάνελ πάνω από το καθιστικό (Μοντέλο: LIGHTINUS)

Τύπος ΙΙΙ: Παγκάκι σετ

 

1
Μέγεθος Γραμματοσειράς