Υπόγειοι Κάδοι

ΕΞΥΠΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Υπόγειοι Κάδοι
ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΚΑΔΟΣ

Περιλαμβάνει
• Αποθηκευτική χωρητ. 3m³
• προστατευτικό υπόγειο φρεάτιο πλήρως στεγανό
• πλαστικό κάδο, ολόσωμης κατασκευής με πλήρως στεγανό πυθμένα, συνολικού καθαρού βάρους 118kg περίπου
• δύο πλευρικούς πείρους οι οποίοι προσαρμόζονται στους πλευρικούς βραχίονες του ανυψωτικού μηχανισμού για την
εκκένωσή του
• πλατφόρμα πεζοδρόμου με αντοχή φορτίου 650kg/m² (για το υπόγειο τμήμα) με την απαιτούμενη στεγανότητα κατά των
οσμών και των βρόχινων νερών
• ασύρματος αισθητήρας μέτρησης στάθμης πλήρωσης που θα συνοδεύεται από μια εφαρμογή λειτουργίας συστήματος
μετάδοσης μετρήσεων και λογισμικού (Software) για την διαχείριση των δεδομένων
• Κλειδαριά

1. Υπέργειος πύργος εισαγωγής
2. Ανοιγοκλειόμενη πλατφόρμα πεζοδρόμου
3. Διάταξη κλειδώματος πλατφόρμας πεζοδρόμου
4. Μεντεσέδες περιστροφής πλατφόρμας πεζοδρόμου
5. Αεροελατήρια
6. Υπόγειος πλαστικός κάδος απορριμμάτων
7. Πλευρικοί πείροι ανάρτησης από ανυψωτικό μηχανισμό
8. Περιστρεφόμενο “φτερό” ανάρτησης από γερανό
9. Υπόγειο φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα

 

1
Μέγεθος Γραμματοσειράς