Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport για ελαιοτριβεία, επιχειρήσεις σύκων και πληγείσες από παγετό

Δημοσιεύτηκαν οι κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τις οποίες ανοίγει η πλατφόρμα myBusinessSupport για τρία ειδικά καθεστώτα στήριξης, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής. Ειδικότερα, η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ δέχεται την υποβολή αιτήσεων για τη στήριξη των ελαιοτριβείων που επλήγησαν έμμεσα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (απόφαση 36972/2023, ΦΕΚ Β’ 1427/09.03.2023), των επιχειρήσεων μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης και εμπορίας σύκων της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν έμμεσα από τις πυρκαγιές του 2021 (απόφαση 36977/2023, ΦΕΚ Β’ 1426/09.03.2023), καθώς και των επιχειρήσεων που επλήγησαν έμμεσα από τους παγετούς της ίδιας χρονιάς (απόφαση 36952/2023, ΦΕΚ Β’ 1427/09.03.2023).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, αρμόδιου για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, και προέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, Χρήστου Τριαντόπουλου αναφορικά με τα δύο πρώτα καθεστώτα, ενεργοποιείται εκ νέου η πλατφόρμα, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και σε δεύτερο στάδιο, αιτήσεων και δικαιολογητικών. Αναφορικά με το σχήμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τους παγετούς του 2021, για τις περιοχές που έχουν προσδιοριστεί από τον ΕΛΓΑ, ξεκινά δεύτερος κύκλος, με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με επικαιροποιημένα κριτήρια ένταξης και λαμβάνοντας υπόψη την τυχόν ένταξη επιχειρήσεων στον πρώτο κύκλο ενίσχυσης που ολοκληρώθηκε το 2022.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη φάση υλοποίησης, μέσω του σχήματος στήριξης ελαιοτριβείων επιχορηγήθηκαν 31 δικαιούχοι με 1.081.781 ευρώ, στους νομούς Αρκαδίας, Αχαΐας, Εύβοιας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, και μέσω του σχήματος στήριξης των επιχειρήσεων σύκου στη Βόρεια Εύβοια επιχορηγήθηκαν δύο δικαιούχοι με ποσό 51.086 ευρώ, ενώ μέσω του πρώτου κύκλου του σχήματος στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν έμμεσα από τους παγετούς επιχορηγήθηκαν 98 επιχειρήσεις με ποσό 6.450.390 ευρώ, στους νομούς Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Λάρισας, Πέλλας και Φλώρινας.

Στο πλαίσιο, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε: “Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τα ειδικά καθεστώτα στήριξης των ελαιοτριβείων που υπέστησαν οικονομικές απώλειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, των επιχειρήσεων μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης και εμπορίας σύκων της Βόρειας Εύβοιας που υπέστησαν οικονομικές απώλειες από τις πυρκαγιές του 2021 και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τους παγετούς του 2021, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και της δημοσίευσης των κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, ενεργοποιείται εκ νέου η πλατφόρμα myBusinessSupport για τα σχήματα ενίσχυσης επιχειρήσεων επεξεργασίας ελαιοκάρπου και σύκων, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και -στη συνέχεια- αιτήσεων και δικαιολογητικών, καθώς διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, οι δικαιούχοι δεν υπέβαλαν αίτηση ή υπέβαλαν ελλιπή δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους. Παράλληλα, ενεργοποιείται νέο σχήμα ενίσχυσης (δεύτερος κύκλος) των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τους παγετούς του 2021 για τις περιοχές που έχει προσδιορίσει ο ΕΛΓΑ, με επικαιροποιημένα κριτήρια ένταξης και λαμβάνοντας υπόψη την τυχόν ένταξη επιχειρήσεων στον πρώτο κύκλο ενίσχυσης που ολοκληρώθηκε το 2022. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα, συνολικά 131 επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη 7,6 εκατ. ευρώ, μέσα και από τα τρία ειδικά καθεστώτα.

Ως εκ τούτου, καλούμε τους δικαιούχους να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν τη στήριξη που τους αναλογεί. Ευχαριστίες στους αρμόδιους Υπουργούς για την προώθηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την εκ νέου ενεργοποίηση των ειδικών καθεστώτων στήριξης”.

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο σχήμα στήριξης ελαιοτριβείων, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου 2023, ενώ στη συνέχεια, από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, επίσης στην πλατφόρμα myBusinessSupport.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο σχήμα στήριξης ελαιοτριβείων στις περιοχές που υπέστησαν απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 και στο σχήμα στήριξης επιχειρήσεων μεταποίησης, συσκευασίας – αποθήκευσης και εμπορίας σύκων, που υπέστησαν οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών του 2021 στη Βόρεια Εύβοια, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου 2023, ενώ από τις 16 Μαρτίου έως τις 20 Μαρτίου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, επίσης στην πλατφόρμα myBusinessSupport.

Ειδικά οι επιχειρήσεις σύκων οφείλουν να υποβάλουν, μέσω του myBusinessSupport, βεβαίωση από ορκωτό λογιστή-ελεγκτή της επιχείρησης ότι η επιχείρηση παρέλαβε σύκα το έτος 2020 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του συνόλου των παραλαβών της, είτε επί ποσοτήτων είτε επί αξιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή. Η συγκεκριμένη βεβαίωση υποβάλλεται έως 22 Μαρτίου 2023 για αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως 15 Δεκεμβρίου 2022, καθώς και για αιτήσεις που υποβάλλονται από 16 έως 20 Μαρτίου 2023. Το ύψος ενίσχυσης για τα ελαιοτριβεία κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 200.000 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις σύκου διαμορφώνεται μεταξύ 5.000 και 50.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο σχήμα στήριξης λόγω των παγετών μεταξύ 15 Φεβρουαρίου και 20 Απριλίου 2021 θα πρέπει να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου 2023. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης, οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με μεταγενέστερη απόφαση.

Μέγεθος Γραμματοσειράς