Τακτοποιήσεις / Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Με τον Ν.4495/17 δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετα κτίσματα ή ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο, εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια ή ακόμα και για κάποιες κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και οριστικά!!!

Στο Νόμο εντάσσονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες χρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 28-7-2011, καθώς και αυτές που μέχρι την παραπάνω ημερομηνία έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός τους. Αεροφωτογραφίες ή Δημόσια έγγραφα θα αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής. Υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως άτομα με αναπηρία, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κ.λπ.

Για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο Νόμο, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα αυθαίρετα. Δηλαδή, θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται για το Νόμο αυτό και θα κρίνονται κατεδαφιστέα.

Σε περίπτωση που το κτίριο έχει οικοδομική άδεια, θα χρειαστούν τα εγκεκριμένα σχέδια της Πολεοδομίας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αυτοψία του Μηχανικού για την ακριβή καταγραφή των παραβάσεων.

Ορίζονται οι εξής κατηγορίες αυθαιρέτων: κατηγορία 1 οι αυθαιρεσίες προ του 1975 σε κατοικίες, κατηγορία 2 οι αυθαιρεσίες προ του 1983 σε ακίνητα, κατηγορία 3 οι αυθαίρετες μικρές παραβάσεις, κατηγορία 4 οι παραβάσεις έως 40% της δόμησης, της κάλυψης ή έως 20% καθ’ ύψος, και κατηγορία 5 οι υπόλοιπες παραβάσεις.

Εφόσον υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, για τις κατηγορίες 1, 2 και 3 υπάρχει οριστική αναστολή κατεδάφισης. Για τις αυθαιρεσίες κατηγορίας 4 αναστέλλονται οι κυρώσεις για 30 έτη, και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την υποβολή ταυτότητας κτιρίου. Για τις αυθαιρεσίες κατηγορίας 5 αναστέλλονται οι κυρώσεις για 30 έτη. Οι κατασκευές αυτές μπορούν να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης μέσω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, αν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

Για τις αυθαιρεσίες κατηγορίας 1 και 3, προβλέπεται πρόστιμο 250 Ευρώ. Υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις για αυθαιρεσίες κατηγορίας 2. Πρόστιμο 250 Ευρώ επιβάλλεται για λοιπές μικρές πολεοδομικές παραβάσεις προϋπολογισμού έως 15.000 Ευρώ. Ελάχιστο παράβολο είναι τα 250 Ευρώ, το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τα τ.μ. της αυθαιρεσίας.

Σύμφωνα με το νέο Νόμο, απαιτείται μελέτη Στατικής Επάρκειας για κτίρια κατοικίας με αυθαιρεσίες μετά το 1983, καθώς και για τα επαγγελματικά ακίνητα. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα όπως όταν οι αυθαιρεσίες περιλαμβάνουν κλείσιμο ημιυπαίθριων χώρων, αλλαγή χρήσης όταν τα πρόσθετα φορτία δεν υπερβαίνουν το 30% των υπαρχόντων, υπόγειους χώρους κατασκευασμένους με περιμετρική τοιχοποιία από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μπατική τοιχοποιία, τα οποία να καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου κλπ. Σημειωτέον ότι στο κόστος της μελέτης στατικής επάρκειας ενδέχεται να προστίθεται το κόστος για τη λήψη πυρήνων οπλισμένου σκυροδέματος και σκαναρίσματος των οπλισμών. Οι εργασίες των ενισχύσεων του φέροντα οργανισμού εκπίπτουν του προστίμου έως ποσοστό 60%. Επίσης για την περίπτωση ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου το πρόστιμο μειώνεται ως 50%.

 

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

 Αν έχει κατασκευαστεί ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια.
 Αν έχει γίνει υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομίας.
 Αν έχουν γίνει κατασκευές (π.χ. αίθρια, κλειστοί χώροι στάθμευσης, αποθήκες, bbq, πισίνα κ.λπ.) οι οποίες δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας.
 Αν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του ακινήτου.
 Αν έχουν ενοποιηθεί ή διαχωριστεί διαμερίσματα σε σχέση με αυτά που ορίζουν τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες
Όμιλος Solutions
Χανιά – 282107351 (Κτηματοεφαρμογή Κρήτης)
Ζάκυνθος – 2695195674 (ΚτηματοεφαρμογήΙονίου)
Κέρκυρα – 2661200859 (ΚτηματοεφαρμογήΙονίου)
Ηλεία – 2621500567 (Solutions)
Email: [email protected]

Νέοι Αγρότες 2024: Από 30.000 € έως 42.500 € η ενίσχυση για την «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας»

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023–2027». Στόχος της παρέμβασης είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της […]

Εξοικονομώ Επιχειρώ: Επιδότηση έως 65% για Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων έως 65% επιδότηση Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», ύψους 176,75 εκατ. ευρώ. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης: «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πιο […]

«Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή» για επιχειρήσεις: Έως 10.000 ευρώ η ενίσχυση

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», με προϋπολογισμό 105,6 εκατ. ευρώ. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης: «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος του προγράμματος είναι η […]

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3

Στόχος της Δράσης «Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3» είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προϋπολογισμός […]

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 18/1/2024 από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 η Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»   1.Σκοπός-Στόχος Η δράση στοχεύει στην […]

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 18/1/2024 από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 η Δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης». 1.Σκοπός-Στόχος Η Δράση […]

Μέγεθος Γραμματοσειράς