Σύμβουλοι ΟΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΤΑ

pexels-andrea-piacquadio-3760093

Η εταιρεία Digital Solutions προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία, την υποβολή και την παρακολούθηση έργων (ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ, Erasmus, κτλ).

Συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης, τεχνικά δελτία και συναφή έγγραφα καθώς και μελετοκατασκευές για αστικές Αναπλάσεις (Πεζοδρόμηση, Ανάπλαση Χώρου, Ηλεκτροφωτισμός) με ηλεκτρομηχανολογικά, αρχιτεκτονικά, κυκλοφοριακά, τοπογραφικά σχέδια όπου απαιτούνται.

Η εταιρεία επίσης αναλαμβάνει οικονομοτεχνικές μελέτες όπως το Σχεδιασμό Επιχειρησιακού Προγράμματος του φορέα, το Σχεδιασμό Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων, το Στρατηγικό Σχεδιασμό περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας, τα Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, το Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών, κτλ.

Τέλος η Digital Solutions παρέχει Υπηρεσίες Κτηματολογίου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως Τοπογραφικά, Συμπλήρωση Δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο, Υπηρεσίες Εντοπισμού Ακινήτου κ.α.

Η εταιρεία μέσω των Τεχνικών Γραφείων Πολιτικών Μηχανικών που διαθέτει αναλαμβάνει επίσης:
• Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου
• Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
• Ενεργειακά Πιστοποιητικά
• Δηλώσεις Εξοικονομώ
• Πολεοδομικές Άδειες

Μέγεθος Γραμματοσειράς