Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων

Σε εφαρμογή μπήκε από 1η Ιανουαρίου 2022 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις μισθώσεις.  Η εγγραφή είναι υποχρεωτική επίσης για κάθε μεταβίβαση ακινήτου.

Η εταιρεία μας Solutions αναλαμβάνει την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη. Τηλέφωνα επικοινωνίας  2621500567 , 2821073651, 2102209907

 

Δικαιολογητικά
Η ταυτότητα κτιρίου θα περιλαμβάνεται σειρά εγγράφων και στοιχείων για κάθε κτίριο της χώρας. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συγκεντρώσουν:

 • την οικοδομική άδεια του κτιρίου και τα σχέδια αυτής, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
 • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
 • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευήςεφόσον υπάρχει,
 • δηλώσεις υπαγωγήςσε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων,
 • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική κατάσταση,
 • το δελτίο δομικής τρωτότητας και
 • τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται (π.χ. σε περιπτώσεις αυθαιρέτων),
 • τον πίνακα χιλιοστώνκαι τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν, και τέλος το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου, το οποίο εκδίδεται από τον ελέγχοντα μηχανικό.
 • το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (παραλαβή από τον μηχανικό της εταιρείας μας)

 

Προθεσμία
Σε ότι αφορά όλα τα υπόλοιπα ακίνητα της χώρας, δηλαδή τα διαμερίσματα και οι μονοκατοικίεςο νόμος ορίζει ότι πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου για να γίνει μεταβίβαση του ακινήτου. Άρα θα αναγκαστούν να βγάλουν τη σχετική ταυτότητα κατά την πώληση του ακινήτου ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αλλάζει τον ιδιοκτήτη.

Εντός πέντε ετών θα πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου τα ακίνητα:

 • του δημοσίου,
 • τα κτίρια συνάθροισης κοινού,
 • πρατήρια υγρών καυσίμων,
 • συνεργεία,
 • τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.,
 • όλα τασχολεία ιδιωτικά και δημόσια,
 • νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές,
 • παιδικοί σταθμοί,
 • οίκοι ευγηρίας.

  

Υπηρεσίες Μηχανικού

Η εργασία του μηχανικού είναι να ελέγξει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον υπάρχουν) και αφού κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις για την:

 • νομιμότητα του χώρου
 • ενεργειακή απόδοση
 • στατική επάρκεια
 • ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

 

Αναλυτικά ο μηχανικός καταγράφει

 • το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου με τις αναθεωρήσεις της
 • τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
 • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
 • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής
 • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
 • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση
 • το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται
 • τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται
 • το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου

στη συνέχεια o μηχανικός συμπληρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή του φακέλου για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

 

Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγγράφων εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία ηλεκτρονικής ταυτότητας:

 • το Πιστοποιητικό Πληρότητας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και
 • το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης.

Κάθε ακίνητο στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει σύμφωνα με τον νέο νόμο να αποκτήσει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου για να υπαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ).

Με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, η βεβαίωση μηχανικού και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Πληρότητας Κτιρίου ή Ιδιοκτησίας που θα εκδίδεται με την ηλεκτρονική ταυτότητα με τη βοήθεια του μηχανικού.

 

Κόστος Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων
Το κόστος για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αναμένεται σε περίπου 350 – 500 ευρώ για απλές περιπτώσεις. Αυτό αναμένεται ότι θα είναι το ελάχιστο κόστος για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου στην Ελλάδα, εφόσον ασφαλώς το εν λόγω ακίνητο είναι καθόλα νόμιμο και δεν φέρει καμία πολεοδομική παράβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος αναμένεται να είναι μεγαλύτερο.

Κυρώσεις
Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που, κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους, έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, επιβάλλονται, πέραν των ποινικών κυρώσεων και των ήδη προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων, και πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου.

Μέγεθος Γραμματοσειράς