ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων, ύψους 150 εκατ. ευρώ

Προδημοσιεύθηκε η Δράση που αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Το πρόγραμμα αναμένεται σύντομα

 

Επιλέξιμες Δαπάνες – Ποσοστό επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α)    +10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

(β)    επιπλέον κατά +5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

Οι δικαιούχοι θα επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες

 

Δικαιούχοι

Στα προγράμματα δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού και άλλων δραστηριοτήτων (εκτός της εστίασης και του λιανικού εμπορίου) όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και οι τελικές προϋποθέσεις συμμετοχής θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση των Δράσεων η οποία θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες.

 

Επιδοτούμενες επενδύσεις

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα & δωμάτια
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Ξενοδοχεία
 • Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού : αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός , τουρισμός υπαίθρου και άλλες μορφές τουρισμού

 

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό θα πρέπει να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ξενοδοχεία

o   Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω

o   Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

 

o   Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

o   Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

o   Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω

o   Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Οι λοιπές επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση.

 

Η υποβολή και έγκριση των αιτήσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ανωτέρω προγραμμάτων προβλέπεται να είναι εντός του έτους.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Επικοινωνία

Solutions

2621500567

2102209907

 

Κτηματοεφαρμογή Ιονίου

2661200859 (Κέρκυρας)

2695195674 (Ζακύνθου)

 

Κτηματοεφαρμογή Κρήτης

2821073651

[email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Γράψτε μας τον κλάδο στον οποίο ανήκετε

Για να εμφανιστει κουμπι εκδηλωσης ενδιαφεροντος

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον