Παρακολούθηση και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων

Παρακολούθηση και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων

pexels-lukas-590016

Διαθέτουμε εξειδικευμένη εμπειρία στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και στη διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων. Είμαστε η εταιρία συμβούλων με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στο χώρο των επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων δεδομένου ότι έχουμε επιτύχει την έγκριση επιχορήγησης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για ένα μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων, που κατέχουν ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

  1. Υπαγωγή επενδυτικών έργων προς χρηματοδότηση
  2. Διαχείριση επενδυτικών έργων
  3. Έλεγχος και πιστοποίηση επενδύσεων
  4. Στρατηγικές Επενδύσεις
  5. Στρατηγική και Ανάπτυξη

 

Μέγεθος Γραμματοσειράς