Δασικοί Χάρτες: Έως τις 15 Ιουλίου η υποβολή αντιρρήσεων

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη και των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι η 15η Ιουλίου 2022. 

Στενεύουν τα όρια για την διασφάλιση και την οργάνωση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών και του δημοσίου. Τελευταία παράταση έως 15/07/2022 για τις προθεσμίες αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών.

Τονίζουμε ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.

Μετά την υποβολή της αντίρρησης και με καταληκτική προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά την λήξη της προθεσμίας των αντιρρήσεων, αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο οικείο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο

1)Το αντίγραφο της φόρμας των υποβληθεισών αντιρρήσεων, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο

2)Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους ή το αποδεικτικό υποβολής αντίρρησης που εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

3) Την επίκληση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος

Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, (όπως έκθεση φωτοερμηνείας, τοπογραφικό διάγραμμα κλπ.), που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται είτε στην ανωτέρω αλληλογραφία ή να κατατίθενται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά την εξέταση της αντίρρησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με το οικονομοτεχνικό γραφείο Κτηματοεφαρμογή Κρήτης. Δικτύνης 2, Χανιά, 2821073651, [email protected]

Σε περίπτωση απόρριψης του πρόδηλου σφάλματος, η σχετική αίτηση θα διαβιβαστεί προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ). Η ΕΠΕΑ θα εξετάσει την αίτηση ως υποβληθείσα αντίρρηση, κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο και παρέχοντας προθεσμία 30 ημερών για την καταβολή του ανάλογου παράβολου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται.

Υπηρεσίες του Γραφείου μας σχετικά με αντιρρήσεις κατά του Δασικού Χάρτη

  •  Εντοπισμός της ιδιοκτησίας σας στον δασικό χάρτη.
  • Αποτύπωση ιδιοκτησίας σας με συντεταγμενες ε.γ.σ.α ’87.
  • Άμεση ενημέρωση για τα ποσοστά επιτυχίας της υπόθεσης σας με την υποβολή της αντίρρησης κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.
  • Υποβολή αντίρρησης.
  • Φωτοερμηνεία με αεροφωτογραφίες  1945, 1960, 1971, 1988, 2003 και 2009.
  • Έκθεση φωτοερμηνείας σε περιπτώσεις που τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά.
  • Δασοτεχνική υποστήριξη στην επιτροπή αντιρρήσεων (παράσταση μας στις επιτροπές).

Για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας ή για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28210 73651 | 6986580528 ή επικοινωνήστε μέσω email στο [email protected]

Τα γραφεία μας λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 π.μ. – 20.00 μ.μ.και το Σάββατο από τις 10:00-14:00

ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΗΤΗΣ

Δικτύνης 2, Χανιά, 73135

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Γράψτε μας τον κλάδο στον οποίο ανήκετε

Για να εμφανιστει κουμπι εκδηλωσης ενδιαφεροντος

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον
Μέγεθος Γραμματοσειράς