Επιδότηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες

Η χρηματοδότηση αφορά 100.000 φωτοβολταϊκά σε στέγες κατοικιών, 75.000 σε στέγες επιχειρήσεων και 75.000 σε στέγες αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Το πρόγραμμα αφορά την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων (10kW) σε 250.000 σημεία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ρεύματος από τον ήλιο από νοικοκυριά, επαγγελματίες και αγρότες. Ήδη έχει ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση που διασφαλίζει τον απαιτούμενο «ηλεκτρικό χώρο» στο δίκτυο διανομής ενώ είναι έτοιμη η πλατφόρμα υποδοχής των αιτημάτων του ΔΕΔΔΗΕ.

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης χορηγείται εξουσιοδότηση για την προκήρυξη προγραμμάτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς, ηλιοθερμικών συστημάτων, καθώς επίσης και σε εγκαταστάσεις νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς με χρηματοδότηση ιδίως από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου θα καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες των προγραμμάτων και μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και όλες οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα και για τη σύνδεση των συστημάτων. Επιπλέον, δύναται να ορίζεται ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, το ποσοστό κάλυψης των διαχειριστικών εξόδων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Με τον όρο “αυτοπαραγωγή” (net–metering) εννοούμε τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες) για ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας (σπίτι, επιχείρηση, γραφείο κτλ).

 

Οι πολυκατοικίες
Τι γίνεται όμως για όσους μένουν σε πολυκατοικία και παρ’ όλα αυτά θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες»;
Για να μπορέσει κάποιο διαμέρισμα να εγκαταστήσει στην ταράτσα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να πάρει τη σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών αλλά συζητείται αλλαγή νομοθεσίας ώστε να επιτρέπεται εγκατάσταση με τη σύμφωνη γνώμη του 50% των διαμερισμάτων. Συζητείται επίσης η δυνατότητα “συλλογικής αναπαραγωγής” όπου θα μπορούσαν πολυκατοικίες που βρίσκονται είτε απέναντι είτε η μία δίπλα στην άλλη και έχοντας την ίδια γραμμή να εγκαταστήσουν σύστημα από το οποίο θα επωφελούνται περισσότεροι με μικρότερο κόστος αφού θα μοιράζεται.

 

Επιδότηση: 

Στο 40% με 60% η επιδότηση για τα φωτοβολταϊκά (και 100% για την τοποθέτηση μπαταρίας)

 

Κόστος (εκτίμηση): 

Η αγορά ενός οικιακού φωτοβολταϊκού για αυτοπαραγωγή των τριών κιλοβάτ μπορεί με βάση τα σημερινά δεδομένα (6.000 – 7.000 ευρώ) να αποσβεστεί σε επτά χρόνια, ενώ εάν επιδοτηθεί π.χ. με 50%, ο χρόνος μειώνεται σχεδόν κατά το ήμισυ.

 

Ημερομηνία Υποβολής:

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων (μόνο για κατοικίες) θα παραμείνει ανοιχτό μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με ανώτατο όριο το τέλος Ιουνίου 2024.

 

Δηλώστε Προτεραιότητα

Δυτική Ελλάδα: Πύργος 2621500567
Κρήτη: Χανιά, 2821073651
Ιόνιο: Ζάκυνθος, 2695195674
Ιόνιο: Κέρκυρα, 2661200859
Αττική: Νέα Ιωνία, 2102209907

Email: [email protected]; [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Γράψτε μας τον κλάδο στον οποίο ανήκετε

Για να εμφανιστει κουμπι εκδηλωσης ενδιαφεροντος

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον
Μέγεθος Γραμματοσειράς