Infokiosks

INFOKIOSKS + INFOTABLES
  • INFOKIOSKS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (OUTDOOR)
  • INFOKIOSKS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (INDOOR)
  • INFOKIOSKS + ΣΤΑΘΜΟΙΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ OXHMATΩΝ
  • ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
  • MULTI TOUCH TABLES
  • ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

1
Μέγεθος Γραμματοσειράς