Ψηφιακός Μετασχηματισμός για Επιχειρήσεις για Δαπάνες από 18.000€

Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ αναμένονται το προσεχές διάστημα. Ποια είναι, ποιους αφορούν και ποιο το ύψος της χρηματοδότησης.

Τρία νέα προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, αναμένεται να εκκινήσουν το προσεχές διάστημα. Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ξεκινά από τα 18.000 ευρώ και μπορεί να φθάσει και το 1,2 εκατ. ευρώ.


Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμό των ΜμΕ

Δαπάνες από 18.000€ έως και 30.000€ με επιδότηση ως 60%. Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορούν σε δαπάνες εξοπλισμού όπως προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, λογισμικού όπως προμήθεια ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ, και δαπάνες για παροχή υπηρεσιών όπως συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000 και η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Διαβάστε αναλυτικά την ΠΡΟδημοσίευση

Διαβάστε αναλυτικά Περιοχές & Επιδότηση

 

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ για Δαπάνες από 50.000 ευρώ

Δαπάνες από 50.000€ έως και 650.000€ με επιδότηση ως 50%. Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στην αναβάθμιση τους μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών.

Αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι εξοπλισμός με ενδεικτικές δαπάνες μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, εφαρμογές/ λογισμικά, όπως ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS, κλπ. και υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης στη συγκεκριμένη δράση, όσων ενταχθούν σε αυτή, κυμαίνεται από €50.000 έως και €650.000. Ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Διαβάστε αναλυτικά την ΠΡΟδημοσίευση

Διαβάστε αναλυτικά Περιοχές & Επιδότηση

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ για Δαπάνες από 200.001 ευρώ

Δαπάνες από 200.001€ έως και 1.200.000€ με επιδότηση ως 60%. Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στην αναβάθμιση τους με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4η βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά με τη κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορική

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού των Δράσεων ανά Περιφέρεια, βάσει των κριτηρίων που θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση των Δράσεων.

Από 200.001 ευρώ έως 1,2 εκατ. ευρώ είναι το εύρος του συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης όσων ενταχθούν στη Τρίτη δράση για τον ψηφιακό μεταχηματισμό τους.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ είναι εξοπλισμός, με ενδεικτικές δαπάνες αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση) με ρομποτικά συστήματα, εφαρμογές/Λογισμικό, με ενδεικτικές δαπάνες βελτιστοποίηση της παραγωγής, αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ. και υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση, όπως συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 17, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 26215 000567 | EMAIL: [email protected]

ΔΙΚΤΥΝΗΣ 2, ΧΑΝΙΑ
ΤΗΛ: 28210 73651 | EMAIL: [email protected]Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
Γράψτε μας τον κλάδο στον οποίο ανήκετε
Για να εμφανιστει κουμπι εκδηλωσης ενδιαφεροντος

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον