Ψηφιακός Μετασχηματισμός για Επιχειρήσεις για Δαπάνες από 18.000€

Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ για επιδότηση σε δαπάνες από 18.000 ευρώ έως 1.200.000 ευρώ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμό των ΜμΕ

Δαπάνες από 18.000€ έως και 30.000€ με επιδότηση ως 60%. Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορούν σε δαπάνες εξοπλισμού όπως προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, λογισμικού όπως προμήθεια ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ, και δαπάνες για παροχή υπηρεσιών όπως συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000 και η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15/02/2023.

Διαβάστε αναλυτικά την Δημοσίευση

Διαβάστε αναλυτικά Περιοχές & Επιδότηση

 

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ για Δαπάνες από 50.000 ευρώ

Δαπάνες από 50.000€ έως και 650.000€ με επιδότηση ως 50%. Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στην αναβάθμιση τους μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών.

Αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι εξοπλισμός με ενδεικτικές δαπάνες μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, εφαρμογές/ λογισμικά, όπως ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS, κλπ. και υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης στη συγκεκριμένη δράση, όσων ενταχθούν σε αυτή, κυμαίνεται από €50.000 έως και €650.000. Ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 23/02/2023.
Διαβάστε αναλυτικά την Δημοσίευση
Διαβάστε αναλυτικά Περιοχές & Επιδότηση

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ για Δαπάνες από 200.001 ευρώ

Δαπάνες από 200.001€ έως και 1.200.000€ με επιδότηση ως 60%. Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στην αναβάθμιση τους με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4η βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά με τη κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορική

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν τουλάχιστον εννιά (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού των Δράσεων ανά Περιφέρεια, βάσει των κριτηρίων που θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση των Δράσεων.

Από 200.001 ευρώ έως 1,2 εκατ. ευρώ είναι το εύρος του συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης όσων ενταχθούν στη Τρίτη δράση για τον ψηφιακό μεταχηματισμό τους.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ είναι εξοπλισμός, με ενδεικτικές δαπάνες αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση) με ρομποτικά συστήματα, εφαρμογές/Λογισμικό, με ενδεικτικές δαπάνες βελτιστοποίηση της παραγωγής, αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ. και υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση, όπως συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ.
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 23/02/2023.
Δυτική Ελλάδα: Πύργος 2621500567
Κρήτη: Χανιά, 2821073651
Ιόνιο: Ζάκυνθος, 2695195674
Ιόνιο: Κέρκυρα, 2661200859
Αττική: Νέα Ιωνία, 2102209907Email: [email protected]; [email protected]Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
Γράψτε μας τον κλάδο στον οποίο ανήκετε
Για να εμφανιστει κουμπι εκδηλωσης ενδιαφεροντος

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον
Μέγεθος Γραμματοσειράς