ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Tag

Παράταση έως τον Σεπτέμβριο 2024 για το πρόγραμμα Ερευνώ – Καινοτομώ δόθηκε με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Ν. Παπαθανάση, σε συνεργασία με την Υφυπουργό Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη, αρμόδια για ζητήματα Έρευνας και Καινοτομίας. Η παράταση στις δυο παρεμβάσεις της δράσης «Ερευνώ

Μέγεθος Γραμματοσειράς