Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan

Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan

Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan

Διαθέτουμε εξειδικευμένη εμπειρία στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και του Ταμείου Ανάκαμψης και στη διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan). Η εταιρεία μας έχει εμπειρία ως εταιρία συμβούλων στο χώρο των επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων και έχει επιτύχει την έγκριση επιχορήγησης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για ένα μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων. Ομάδα έργου είναι επιστήμονες οικονομολόγοι και μηχανικοί.

 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

  1. Σχεδιασμός Business Plan
  2. Εύρεση κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου
  3. Σύνταξη και Υποβολή Επενδυτικής Πρότασης
  4. Παρακολούθηση Έργου
  5. Εκταμίευση Χρηματοδότησης
Μέγεθος Γραμματοσειράς