Χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους 25-39 ετών

Δάνειο έως 150.000 ευρώ δίνονται στους παραπάνω για αγορά πρώτης κατοικίας έως 120 τ.μ. και έτος κατασκευής έως το 2007. Η δράση αυτή αφορά έως και 10.000 νέους ή ζευγάρια 25-39 ετών που έχουν κατώτατο εισοδηματικό κριτήριο 10.000 ευρώ και ανώτερο εισοδηματικό όριο αντίστοιχο με το επίδομα θέρμανσης.

Στόχος του μέτρου είναι να εξασφαλιστεί επιτόκιο που θα ανέρχεται σε 1%.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που έχουν δοθεί από το κυβερνητικό επιτελείο, ένα ζευγάρι, με ελάχιστη συμμετοχή, θα αγοράζει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ με μηνιαίες δόσεις 275 ευρώ.

Σημειώνεται πως το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

– Το δάνειο θα είναι άτοκο για τρίτεκνους και πολύτεκνους ή αν ο δικαιούζος αποκτήσει όσο αποπληρώνει 3+ παιδιά.

– Παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη για διπλασιασμό του προϋπολογισμού σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

– Η εφαρμογή θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2023 (αναμένεται)

Στείλτε πρόσφατο Ε1 στο email μας [email protected] και μπείτε σε σειρά προτεραιότητας.

Μέγεθος Γραμματοσειράς