Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες: Έως €70.000 χρηματοδότηση σε Επιχειρήσεις και Δήμους

Προσβάσιμες παραλίες με 100% επιδότηση.

Αξιοποιήστε για το Πρόγραμμα «Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες» που χρηματοδοτεί έως €70.000 Επιχειρήσεις και Δήμους για την ανάπτυξη παρεμβάσεων λυόμενων εξοπλισμών σε παραλίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα.

Σκοπός
Σκοπός της Δράσης είναι να γίνουν προσβάσιμες οι ελληνικές παραλίες και να αποκτήσουν εγκαταστάσεις αναψυχής που θα επιτρέπουν την απόλαυση της παραλίας και της θάλασσας σε όλους.

Χρηματοδοτούνται μηχανισμοί πρόσβασης στη θάλασσα, λυόμενες κατασκευές παραλίας για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία, εφαρμογές τηλεμετρίας που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των συνθηκών της παραλίας κ.ά.

Δικαιούχοι
Επιχειρήσεις εξαιρουμένων των ατομικών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

Χρηματοδότηση: έως 70.000 ευρώ

Ποσοστό Επιδότησης: 100% των επιλέξιμων δαπανών


Επιλέξιμες δαπάνες

  • Η κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
  • Προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως: λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής , διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο
  • Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων
  • Προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συσκευών συναγερμού
  • Ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, οι κατηγορίες δαπανών που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Κάθε δικαιούχος οφείλει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της πρόσβασης από το οδικό δίκτυο σε κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία που περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησής του.

Διαβάστε την Προσκληση

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 25/10/2023
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 31/05/2024 Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

 

Δυτική Ελλάδα: Πύργος 2621500567
Κρήτη: Χανιά, 2821073651
Ιόνιο: Ζάκυνθος, 2695195674
Ιόνιο: Κέρκυρα, 2661200859
Αττική: Νέα Ιωνία, 2102209907

Email: [email protected]; [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Γράψτε μας τον κλάδο στον οποίο ανήκετε

Για να εμφανιστει κουμπι εκδηλωσης ενδιαφεροντος

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον
Μέγεθος Γραμματοσειράς