Επιδότηση έως 70% LEADER για τους Νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου

Πρόγραμμα Leader για τους Νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου

Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς: Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, Τουρισμός, ΒιοτεχνίεςΛιανικό εμπόριο.
Επιδοτούνται έργα προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ, με επιδότηση από 50% έως 70%

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 49 εργαζόμενοι).
Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δήμος Αγίου Βασιλείου : το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης
Δήμος Αμαρίου (το σύνολο του Δήμου)
Δήμος Ανωγείων (το σύνολο του Δήμου)
Δήμος Μυλοποτάμου (το σύνολο του Δήμου)
Δήμος Ρεθύμνου : το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου και από την
Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της και οι εκτός της πόλης οικισμοί της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου : Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλος, Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό Μετόχι, Ξηρό Χωριό, Τρία Μοναστήρια.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δήμος Γόρτυνας : το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα.
Δήμος Μαλεβιζίου : το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα και οι τοπικές κοινότητες Αηδονοχωρίου, Αστυρακίου, Γωνιών και Καμαριώτη της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου.
Δήμος Φαιστού : το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού και οι τοπικές κοινότητες Γρηγοριάς και Καμαρών από την Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων, δύναται να είναι:

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης. Επίσης, ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
  • Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
  • Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης. Δεν είναι επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών, εκτός αν σε επιμέρους υποδράσεις περιγράφεται διαφορετικά.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων σήμανση).
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης επιλέξιμες.
 • Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης κ.ο.κ

Ειδικά για την υποδράση 19.2.3.3: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στην εν λόγω υποδράση του παρόντος άρθρου,

είναι: αα) Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά-κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 30.000 € για τα οχήματα αυτά.

 

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες για τις περιοχές αυτές είναι:

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
56.10.11 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
56.10.13.01 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος
56.10.13.04 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος
56.10.19.01 Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις)
56.10.19.02 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος
56.10.19.08 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης
56.30.10.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο
77.21.10.01 Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων αερόπλοιων
77.21.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας
77.21.10.05 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων (παγοπέδιλων, μποτών κλπ)
77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
79.11.23 Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.12.12 Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
82.30.11 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
85.51.10.08 Υπηρεσίες σχολής ιππασίας
93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
93.29.19.07 Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου
96.04.10.04 Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών
96.04.10.07 Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων
96.09.19.04 Υπηρεσίες γευσιγνωσίαςΠερίοδος υποβολών

Περίοδος Υποβολών

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: Παρασκευή 24.03.2023 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: Τετάρτη 07.06.2023 και ώρα 15:00

 

Διαβάστε την Πρόσκληση του Προγράμματος Leader Ρέθυμνο – Ηράκλειο 2023

Δράσεις του Προγράμματος Leader

Μέγεθος Γραμματοσειράς