ΕΣΠΑ: Επιδότηση έως 60% για ελεύθερους επαγγελματίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις

Πρόκειται για δύο προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, που θα αφορούν νεοσύστατες όμως επιχειρήσεις αλλά και επαγγελματίες, όπως είναι οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και πολλοί άλλοι.

Με τον όρο «νεοσύστατες» προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που πρόκειται να ανοίξουν ή αυτές που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει μια οικονομική χρήση. Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται με βάση συγκριτική αξιολόγηση, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα προκρίνεται όποιος υποβάλει πιο γρήγορα το αίτημά του.
Αναλυτικότερα, η πρώτη δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων έχει τίτλο «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», συνολικού προϋπολογισμού 190 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη («Τουριστική έναρξη») θα αφορά την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών αριθμών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού και είναι συνολικού προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ.
Προϋποθέσεις
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών και για τις δύο δράσεις είναι οι εξής:
– Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία περιφέρεια.
– Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αυτοί θα ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση που αναμένεται να εκδοθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου.
– Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
– Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσής της σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
– Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
– Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
– Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής.
– Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis), στον οποίο στηρίζεται η δράση.
Ξενοδοχεία
Οσον αφορά τις επενδύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα, θα πρέπει να είναι τεσσάρων αστέρων και άνω με δυναμικότητα άνω των 12 κλινών. Το πρόγραμμα θα αφορά επίσης ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, αλλά και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) άνω των τριών αστέρων.
Σε ό,τι αφορά τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, θα πρέπει να πρόκειται για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστες τις τρεις, ενώ για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα η κατάταξη σε κατηγορία θα πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα κλειδιά και η ελάχιστη δυναμικότητα να είναι 12 κλίνες.
Και για τις δύο δράσεις, επισημαίνονται τα εξής:
Θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.
Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή φυσικού-νομικού προσώπου ως εταίρου-μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή φυσικού-νομικού προσώπου ως εταίρου αν ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ μεταποίησης σε ΚΑΔ υπηρεσιών και το αντίστροφο.
Ποσοστά ενίσχυσης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 έως 400.000 ευρώ για τη δράση «Τουριστική έναρξη» και από 40.000 έως 400.000 ευρώ για την δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Η επιχορήγηση και στα δύο προγράμματα θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών, η οποία μπορεί να προσαυξηθεί 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη, πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή σε μικρά νησιά, και κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης ενός εργαζομένου τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, μηχανήματα και εξοπλισμό, ψηφιακό εξοπλισμό και λογισμικό, λοιπό εξοπλισμό, ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας, δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας, τεχνικές μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφορικά μέσα και έμμεσες δαπάνες έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Επικοινωνία

Solutions

2621500567

2102209907

Κτηματοεφαρμογή Ιονίου

2661200859 (Κέρκυρας)

2695195674 (Ζακύνθου)

Κτηματοεφαρμογή Κρήτης

2821073651

[email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Γράψτε μας τον κλάδο στον οποίο ανήκετε

Για να εμφανιστει κουμπι εκδηλωσης ενδιαφεροντος

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον
Μέγεθος Γραμματοσειράς